Materiały konferencyjne

Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

W imieniu własnym i zespołu Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz organizatora firmy Medius sp. z o.o. mam przyjemność zaprosić Państwa na IV edycję Wielospecjalistycznego Forum – Noworodek w Centrum Uwagi, konferencję objętą patronatem Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” oraz Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

NeoCentrum to nasz znak firmowy, przestrzeń, w której staramy się dzielić aktualną wiedzą neonatologiczną na najwyższym poziomie.

W tym roku tematem Forum będą zagadnienia trudne etycznie, prawnie oraz medycznie – m.in. dzieci wymagające przewlekłej intensywnej terapii lub podjęcia decyzji o leczeniu paliatywnym.
Skupimy się też na problemach pacjentów z zespołami wad wrodzonych, wadami genetycznymi oraz ciężkimi powikłaniami wcześniactwa.

Wykonujemy swój zawód w okresie nowych wyzwań, z którymi przychodzi nam się mierzyć. Wśród nich znacznie częściej niż dotychczas musimy podejmować skrajnie trudne decyzje. Są to właśnie „dylematy neonatologa”.

NeoCentrum 4
IV Wielospecjalistyczne Forum – Noworodek w Centrum Uwagi
Dylematy Neonatologa
11-12 stycznia 2024 roku
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Zaproszenie kieruję do wszystkich zajmujących się leczeniem noworodków.

Wzorem poprzednich lat będzie to spotkanie praktyków i ekspertów.

Do wykładów zaprosiliśmy specjalistów różnych dziedzin medycyny: prenatalnej, paliatywnej, chirurgii, neurochirurgii, genetyki, nefrologii, anestezjologii i pediatrii, a także ekspertów dziedzin pozamedycznych: prawnika, osobę duchowną, psychologa.

Każdy panel tematyczny zilustrujemy przykładami z życia – przedstawimy historie naszych pacjentów i oddamy głos ich rodzicom.

Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom, postaramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi. Liczymy na aktywny udział w dyskusjach.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy, aby umożliwić spotkanie jak najliczniejszej grupie zainteresowanych. Oczywiście zachęcamy do osobistego udziału, który jest najlepszą formą wymiany myśli i doświadczeń.
Jesteśmy przekonani, że zarówno omawiane tematy jak i prezentujący je eksperci gwarantują ciekawy program, a uzyskane informacje będą przydatne w Państwa codziennej pracy, a zwłaszcza w podejmowaniu trudnych decyzji terapeutycznych.

Serdecznie zapraszam do udziału
dr hab. n med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD
Kierownik Kliniki Neonatologii,
Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia IPCZD

Informacje

ORGANIZATOR
Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a
01-381 Warszawa

KONFERENCJA HYBRYDOWA

Transmisja online odbędzie się za pośrednictwem platformy ClickMeeting*. Na 3 dni przed konferencją otrzymają Państwo e-mail z informacją o logowaniu.

* NIE WSPIERA przeglądarek Internet Explorer oraz Yandex.

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne

KOSZTY UCZESTNICTWA*:
 • Udział w warsztatach „POKUS czyli USG dla dyżurnego neonatologa”
  • 1200 zł
  • Opis warsztatów znajduje się w zakładce Warsztaty.
 • Udział w konferencji online
  • Oferta promocyjna do 1 grudnia 2023: 150 zł
  • Opłata po 1 grudnia 2023: 200 zł
  • Opłata obejmuje: udział w sesjach naukowych, certyfikat z punktami edukacyjnymi, dostęp do nagrań wykładów do 31 marca 2024.
 • Udział w konferencji na sali obrad
  • Oferta promocyjna do 1 grudnia 2023: 250 zł
  • Opłata po 1 grudnia 2023: 300 zł
  • Opłata obejmuje: udział w sesjach naukowych, certyfikat z punktami edukacyjnymi, identyfikator, catering, dostęp do nagrań wykładów do 31 marca 2024.
 • Specjalna oferta uczestnictwa dla pracowników opieki paliatywnej
  • Uczestnictwo w konferencji online: 50 zł
  • Uczestnictwo w konferencji na sali obrad w dniu 12 stycznia (piątek): 90 zł
Uwaga ! Dostępne będą jedynie nagrania wykładów z części konferencyjnej (bez Warsztatów), na udostępnienie których zgodę wyrażą wykładowcy.

* Ceny zawierają podatek VAT”

TERMIN KONFERENCJI
11-12 stycznia 2024

MIEJSCE KONFERENCJI
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
aleja Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
Budynek F, I piętro, sala 119

PATRONATY

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

W dniu 13 stycznia po zakończeniu pierwszego dnia obrad, o godz. 19.30, zapraszamy Państwa do udziału w spektaklu teatralnym „Ożenek”, na podstawie dramatu Mikołaja Gogola, w Och-Teatrze (ul. Grójecka 65).
Szczegółowe informacje nt. spektaklu i obsady można znaleźć pod adresem: https://ochteatr.com.pl/event-data/4184/ozenek-2021-11-08

Ceny biletów (brutto z VAT), po uwzględnieniu zniżki są następujące:
– w najlepszej strefie – 126 zł
– w strefie II – 108 zł
– w strefie III – 90 zł
– w strefie IV – 72 zł

Zainteresowanych prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas rejestracji.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy pokrywają koszt zakupu biletów. Spektakl nie jest finansowany przez innowacyjne firmy farmaceutyczne zrzeszone w INFARMIE, ani ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

HOTELE, NOCLEGI

Uczestnicy rezerwują i opłacają we własnym zakresie.

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Od 20 lat Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii. Ponadto konsultant w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz członek Rady Naukowej IPCZD. Pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii i chorób płuc. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie wczesnych uszkodzeń mózgu u dzieci.
Dr hab. n. med. Renata Bokiniec
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii. Od 2018 r. kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ponad 20 lat wykonuje badania ultrasonograficzne, od 19 lat − badania echokardiograficzne u noworodków. Rzetelne podstawy z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej zdobywała w czasie staży w Klinice Intensywnej Terapii Noworodka Królewskiego Szpitala Hammersmith w Londynie, w szpitalu Orange County i UCLA w Los Angeles, a następnie w Polsce, pod okiem wybitnych nauczycieli: prof. Ewy Helwich, prof. Joanny Szymkiewicz-Dangel oraz dra Wojciecha Mądrego. W 2002 r. otrzymała Certyfikat z Zakresu Ultrasonografii Pediatrycznej przyznawany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne. Jest przewodniczącą Sekcji Neonatologicznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, organizatorką wielu kursów z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej.
Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa
Klinika Neonatologii, Pracownia Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pediatra i neonatolog, zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Diagnostyki Biofizycznej i Terapii Krążeniowo-Oddechowych Noworodka. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Krajowy dyrektor kursów resuscytacji noworodka Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC NLS) oraz kierownik Grupy Roboczej ds. NLS Polskiej Rady Resuscytacji. Członek komitetu NLS Science and Education Committee Europejskiej Rady Resuscytacji. W towarzystwie European Society for Pediatric Research pełni funkcję Officer of Education and Training (European Board of Neonatology) będąc odpowiedzialnym za zagadnienia związane ze szkoleniami i edukacją (m.in. organizacja kursów EBN oraz udział w organizacji największych europejskich kongresów pediatrycznych i neonatologicznych, szkolenia on-line, standaryzacja szkolenia specjalizacyjnego w Europie). Członek Steering Group europejskiego rejestru Inhaled Nitric Oxide Registry. Klinicznie zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi m.in. optymalizacji wsparcia oddechowego, monitorowania oraz resuscytacji noworodka.
Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, profesor UMK
Specjalista pediatrii i immunologii klinicznej, pracuje w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 8 lat pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. immunologii klinicznej, a od 21-09-2019 r. jest konsultantem krajowym w dziedzinie immunologii klinicznej. Autor i współautor wielu artykułów i rozdziałów w książkach w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej oraz immunologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz European Society for Immunodeficiencies (ESID). Pasja: poza immunologią – podróże, ogród, książki
Dr n. med. Witold Błaż
Klinika Noworodków z PITN; Wojewódzka Poradnia Kardiologiczna - KlinicznySzpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie. Zainteresowania: niewiarygodne wcześniactwo; hemodynamika noworodka; Marzenie: Ogólnopolski Rejestr Wcześniaków <32 tc. z bazą długofalowych obserwacji
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki
Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalista chorób dziecięcych i chorób zakaźnych
Dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, profesor UMK
Kierownik naukowy konferencji. Kierownik Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Kierownik Katedry Neonatologii CM UMK Lekarz pediatra, specjalista neonatolog i specjalista epidemiolog. Przewodnicząca Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.
Dr n. med. Przemysław Gałązka
Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. Szpital Uniwersytecki im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Katedra i Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. dr Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Od wielu lat nauczyciel akademicki, aktualnie Adiunkt na Wydziale Lekarskim CM UMK w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół wykorzystania zaawansowanych procedur małoinwazyjnych do korekcji złożonych wad wrodzonych u noworodków. Od wielu lat konsultant w zakresie chirurgii noworodka dla Oddziału Klinicznego Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka, a aktualnie Kliniki Neonatologii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Od 2017 roku jest wykładowcą w zakresie "wad dróg oddechowych" podczas kursów specjalizacyjnych CMKP, prowadzonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw chirurgii dziecięcej, m. in. Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, European Society of Pediatric Endoscopic Surgeons oraz Pediatric Colorectal Club.
Dr n. med. Ilona Małecka
Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrotwotnej UM w Poznaniu. Pracuje także w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym oraz Poradni Konsultacyjnej ds Szczepień Ochronnych SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii Edukuje rodziców małych pacjentów na swoim profilu na instagramie: dr_ilonamalecka

Warsztaty

Warsztaty „Kaniulacja pod kontrolą USG”

Piątek, 13 stycznia 2023, w godz. 09:00 do 12:00

Miejsce: Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IPCZD

 

Warsztaty przeznaczone dla lekarzy sprawujących opiekę nad chorymi noworodkami m.in. neonatologów, pediatrów i anestezjologów. Prowadzącymi warsztaty są lekarze praktycy, specjaliści neonatologii z wieloletnim doświadczeniem w zakresie intensywnej terapii noworodka i cewnikowania naczyń centralnych u noworodków (500-8000 g). Celem warsztatów jest przybliżenie procedury kaniulacji naczyń centralnych modyfikowaną metodą Seldingera pod kontrolą USG. Cewnikowanie naczyń centralnych jest procedurą niezbędną w trakcie intensywnej terapii noworodka, a stosowanie modyfikowanej metody Seldingera przyspiesza proces kaniulacji i zwiększa szansę sukcesu. Warsztaty składają się z:

 • części teoretycznej wzbogaconej o zdjęcia i filmy z procedury kaniulacji różnych naczyń – żył udowych, szyjnych wewnętrznych i podobojczykowych. Prowadzący: dr n. med. Dorota Bulsiewicz. Czas ok. 40 min.
 • części praktycznej obejmującej techniki wizualizacji naczyń na fantomie treningowym oraz pacjentach Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka a także ćwiczenie procedury zakładanie dostępów centralnych na fantomach treningowych. Prowadzący: dr n. med. Dorota Bulsiewicz, dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD, dr n. med. Anna Niezgoda. Czas ok. 100 min.

W warsztatach może wziąć udział 15 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Cena udziału w warsztatach to 1200 zł (w tym VAT)

wykładowcy

prof. dr hab. med Mieczysław Litwin

Kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tetniczego IPCZD, specjalsita pediatrii, nefrologii, nefologii dziecięcej, hipertensjologii. Główne tematy badawcze: patogeneza nadciśnienia tętnczego pierowtnego, przewlekła choroba nerek i leczenie renoprotekcyjne.

prof. Anita Olejek
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej. Zatrudniona w Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu. Doktorat 1994, habilitacja 2001. Od 1999 Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu. W 2010 tytuł profesora belwederskiego. Specjalizacje: położnictwo i ginekologia, endokrynologia, ginekologia onkologiczna, ginekologia endokrynologiczna i rozrodczość. Główne obszary zainteresować onkologia, choroby sromy w tym rak sromu i liszaj twardzinowy. W lutym 2005 wykonała pierwszą w Europie operację otwartą zamknięcia przepukliny oponowo- rdzeniowej płodu wewnątrzmacicznie wspólnie z zespołem chirurgów dziecięcych Prof Janusza Bohosiewicza. Anita Olejek
dr hab. n. med. Ewa Helwich

Od 20 lat Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii. Ponadto konsultant w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz członek Rady Naukowej IPCZD. Pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii i chorób płuc. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie wczesnych uszkodzeń mózgu u dzieci.

dr hab. n. med. Łukasz Obrycki, prof. IPCZD

Specjalista nefrologii dziecięcej i transplantologii klinicznej. Kierownik Oddziału Dializ Instytutu "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka". Autor i współautor ponad 150 prac oryginalnych, poglądowych, doniesień zjazdowych, rozdziałów w podręcznikach z zakresu pediatrii, nefrologii i hipertensjologii dziecięcej. Od 2018 r. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma "Standardy Medyczne Pediatria". Doświadczenie zdobywał w najlepszych ośrodkach nefrologicznych i hipertensjologicznych na świecie, m.in. w Great Ormond Street Hospital w Londynie oraz w Cincinnati Children`s Hospital Medical Center w Cincinnati, Ohio.

Dr n.med. Sławomir Barszcz
Specjalista neurochirurg, absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1984 r). Do 2008 roku pracował w Klinice Neurochirurgii IP-CZD w Warszawie, gdzie pod kierownictwem Pana Profesora Juliusza Wocjana, a następnie Pana Profesora Marcina Roszkowskiego został specjalistą w zakresie neurochirurgii i obronił pracę doktorską. W latach 2008-2010 zatrudniony w Servicio de Neurocirugia w Hiszpanii, a następnie w Klinice Neurochirurgii IPiN (2010-2017) oraz Klinice Nowotworów Układu Nerwowego NIO w Warszawie. Od 2016 roku pełni obowiązki Kierownika Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej DSK UCKWUM.
dr hab. n. med. Renata Bokiniec

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii. Od 2018 r. kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ponad 20 lat wykonuje badania ultrasonograficzne, od 19 lat − badania echokardiograficzne u noworodków. Rzetelne podstawy z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej zdobywała w czasie staży w Klinice Intensywnej Terapii Noworodka Królewskiego Szpitala Hammersmith w Londynie, w szpitalu Orange County i UCLA w Los Angeles, a następnie w Polsce, pod okiem wybitnych nauczycieli: prof. Ewy Helwich, prof. Joanny Szymkiewicz-Dangel oraz dra Wojciecha Mądrego. W 2002 r. otrzymała Certyfikat z Zakresu Ultrasonografii Pediatrycznej przyznawany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne. Jest przewodniczącą Sekcji Neonatologicznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, organizatorką wielu kursów z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej.

dr hab. n. med., prof. IPCZD Justyna Czech-Kowalska
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, pediatra, specjalista neonatolog. Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” . W kręgu jej zainteresowań badawczych i klinicznych znajdują się zaburzenia gospodarki Ca-P, diagnostyka i leczenie wrodzonej oraz nabytej cytomegalii, a także patologii ośrodkowego układu nerwowego. Badania ultrasonograficzne wykorzystuje w codziennej praktyce wykonując je u diagnozowanych w Klinice noworodków, chętnie dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zaangażowana jest również w działalność dydaktyczną zarówno podyplomową, jak i szkolenie studentów medycyny Uczelni Łazarskiego. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, w tym rozdziałów w podręcznikach.
dr hab. n. med., prof. IPCZD Dariusz Gruszfeld
Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Pediatra i specjalista w dziedzinie neonatologii. Uczestnik projektów UE dotyczących „programowania żywieniowego”: CHOP, EARNEST, NUTRIMENTHE, EarlyNutrition. Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, zwłaszcza poświęconych żywieniu niemowląt oraz wpływowi wczesnego żywienia na dalszy rozwój.
dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska
Kieruje Oddziałem Neonatologicznym Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Jest pediatrą, specjalistą neonatologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w neonatologii. Przez 10 lat pełniła również funkcję przewodniczącej Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie problemów zakażeń oraz żywienia noworodków.
dr n. med. Dorota Bulsiewicz

Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Specjalista neonatologii z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Dydaktyk, opiekun Studenckiego Koła Naukowego. Członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensywna terapia noworodka, w tym cewnikowanie naczyń centralnych i diagnostyka ultrasonograficzna. Jej wiedza i doświadczenie w tym zakresie zaowocowały zaproszeniem do współtworzenia 2 rozdziałów w wydanym w 2019 roku podręczniku „Ultrasonografia w Diagnostyce Chorób u Noworodka”. Zaangażowana jest także w pracę naukową Kliniki. Jej dorobek naukowy obejmuje zarówno publikacje krajowe, jak i zagraniczne oraz doniesienia zjazdowe.

dr n. med. Anna Niezgoda
Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalistka pediatrii i neonatologii. Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Doświadczona klinicystka, z pasją oddaje się swojej pracy m.in. wykonując badania ultrasonograficzne oraz kaniulacje naczyń centralnych, w tym przyłóżkową implantację cewników do hemodiafiltracji. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zakażeń wrodzonych z grupy TORCH.
dr hab. n. med Agnieszka Pastuszka
Specjalista chirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej, chirurg płodowy. Członek Europejskiej Grupy Rekomendacyjnej ds. rozszczepu kręgosłupa i pęcherza neurogennego. Członek zespołu i główny operat.

Warsztaty

Warsztaty (11.01.2024, 9:00): „POKUS czyli USG dla dyżurnego neonatologa”


Mini-warsztaty (11.01.2024, 12:30): „Komunikacja niepomyślnych wiadomości”

Zapraszamy na kameralne warsztaty o komunikacji, zwłaszcza dla lekarzy na początku swojej drogi klinicznej. Warsztaty dotyczyć będą przeprowadzania trudnych rozmów, dotyczących niepomyślnych diagnoz u pacjenta. W praktyce klinicznej codziennie rozmawiamy z rodzicami pacjentów i przekazujemy im różne, często trudne do zrozumienia i przyjęcia informacje. W małej grupie 4-5 osób postaramy się oswoić, przedyskutować i przećwiczyć sposób przekazywania tych informacji.

Na warsztat zapraszają lek. Agata Wójcik-Sęp, lekarz, specjalistka neonatologii i mgr Kinga Iwanicka – psycholog, obie na co dzień pracujące z najmniejszymi pacjentami i ich rodzicami.

Warsztaty są bezpłatne dla osób, które opłaciły uczestnictwo stacjonarne. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejnośc zgłoszeń.

Warsztaty USG z zakresu stanów nagłych u noworodków, czyli POKUS+. 

Czemu POKUS+?  

POKUS to point of care ultrasound, badanie z założenia szybkie, proste, bezpieczne, wykonywane przyłóżkowo najczęściej z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Jest pierwszym badaniem dodatkowym po obserwacji klinicznej, często wystarczającym do szybkiego postawienia rozpoznania tzw „strassen diagnose”. To nie domena radiologów, ale nas, klinicystów, pochylających się nad problemami naszych pacjentów. My dodajemy jeszcze „+”, bo przy okazji oglądania narządów wewnętrznych, przyjrzymy się im bliżej i spróbujemy zidentyfikować patologie u pacjentów hospitalizowanych w trakcie trwania warsztatów. 

Kim jesteśmy? 

Absolutnymi pasjonatami ultrasonografii.  

Poznacie Darka, który …siąt lat temu z książką zakładał dożylne wejścia centralne pod kontrolą USG u noworodków a swoim entuzjazmem zaraził cały zespół, który obecnie zakłada rocznie 200-300 cewników metodą Seldingera pod kontrolą USG. 

Poznacie Dorotę, która nadal pieczołowicie przechowuje zdjęcie pierwszego badania USG, na którym 17 lat temu drżącą ręką uwidoczniła na dyżurze poszerzony układ komorowy u noworodka a teraz woli chwycić głowicę USG niż stetoskop. 

Poznacie Piotra, którego pasja do USG skłoniła do zmiany zainteresowań z onkologii na neonatologię a teraz zamierza rozwijać się naukowo i badać przy pomocy USG rozwój śluzówki jelit u pacjentów z wyłonionymi stomiami. 

Co chcemy Wam dać? 

Spokój, bezpieczeństwo na dyżurze. Pewność siebie i skrócenie czasu przy stawianiu rozpoznania. Zrozumienie problemu pacjenta, jego przyczyn i następstw hemodynamicznych. Łatwość komunikacji przy przekazywaniu pacjenta do ośrodków wyższych stopni referencyjnych.  

Nie trzeba wiele: nie musicie mieć super aparatu USG, głowicy dedykowanej dla noworodka. Wystarczy kapka wiedzy: gdzie przyłożyć głowicę, jak ustawić obraz i jak go interpretować. Et voila! 

W programie 

Powiemy Wam, dlaczego warto i należy chwycić głowicę USG, gdy stwierdzicie u Waszego pacjenta: 

 • Tachykardię 
 • Bradypnoe 
 • Duszność 
 • Sinicę 
 • Drgawki 
 • Wzdęty brzuch 
 • Anemię 
 • Krew w stolcu 
 • Anurię 
 • I inne… 

Dlaczego warto? 

Chcemy się z Wami podzielić przede wszystkim praktyką, nie teorią. Chcemy Was zachęcić do chwycenia głowicy USG w dłoń nawet jeśli trzeba o nią najpierw zawalczyć. Dlatego większość czasu przeznaczonego na warsztaty (2 godziny) spędzimy przy pacjentach, noworodkach hospitalizowanych w naszej Klinice. Prawie każdy z nich ma nieprawidłowości stwierdzane w badaniu USG a my nauczymy Was ich szukać. I to głowica w Waszej ręce je znajdzie, nawet jeśli będziecie trzymać głowicę pierwszy raz w swoim życiu. Dla tych z Was, którzy są bardziej doświadczeni w samodzielnym badaniu USG też znajdziemy ciekawe wyzwania: czy to w OUN, czy to w klatce piersiowej, czy to w brzuchu. A może w naczyniach albo tkankach powierzchownych? 


W warsztatach może wziąć udział 15 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Cena udziału w warsztatach to 1200 zł (w tym VAT)

dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IP-CZD

dr n. med. Dorota Bulsiewicz

dr Piotr Krych

 

Warsztaty „Kaniulacja pod kontrolą USG”

Piątek, 13 stycznia 2023, w godz. 09:00 do 12:00

Miejsce: Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka IPCZD

 

Warsztaty przeznaczone dla lekarzy sprawujących opiekę nad chorymi noworodkami m.in. neonatologów, pediatrów i anestezjologów. Prowadzącymi warsztaty są lekarze praktycy, specjaliści neonatologii z wieloletnim doświadczeniem w zakresie intensywnej terapii noworodka i cewnikowania naczyń centralnych u noworodków (500-8000 g). Celem warsztatów jest przybliżenie procedury kaniulacji naczyń centralnych modyfikowaną metodą Seldingera pod kontrolą USG. Cewnikowanie naczyń centralnych jest procedurą niezbędną w trakcie intensywnej terapii noworodka, a stosowanie modyfikowanej metody Seldingera przyspiesza proces kaniulacji i zwiększa szansę sukcesu. Warsztaty składają się z:

 • części teoretycznej wzbogaconej o zdjęcia i filmy z procedury kaniulacji różnych naczyń – żył udowych, szyjnych wewnętrznych i podobojczykowych. Prowadzący: dr n. med. Dorota Bulsiewicz. Czas ok. 40 min.
 • części praktycznej obejmującej techniki wizualizacji naczyń na fantomie treningowym oraz pacjentach Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka a także ćwiczenie procedury zakładanie dostępów centralnych na fantomach treningowych. Prowadzący: dr n. med. Dorota Bulsiewicz, dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD, dr n. med. Anna Niezgoda. Czas ok. 100 min.

W warsztatach może wziąć udział 15 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

Cena udziału w warsztatach to 1200 zł (w tym VAT)

Program

Komitet organizacyjny

• dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. Instytutu – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie – przewodniczący
• dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. Instytutu – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
• prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich – Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii
• dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, prof. IMiD – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
• dr hab. n. med. Renata Bokiniec – Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
• dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska – Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
• dr n. med. Dorota Bulsiewicz – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
• dr n. med. Anna Niezgoda – Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
• prof. dr hab. n. med. Jan Mazela – Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Czwartek, 11 stycznia 2023

Dzień I, czwartek 11 stycznia 2024
09:00-12:00Warsztaty – POKUS czyli USG pod presją czasu
dr n med. Dorota Bulsiewicz, dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD, dr P. Krych
12:30-13:30Mini-warsztaty – Komunikacja niepomyślnych wiadomości
dr Agata Wójcik-Sęp, mgr psych. Kinga Leszczyńska-Iwanicka
14:10-14:30Otwarcie konferencji oraz wykład inauguracyjny – Krytyczne decyzje w neonatologii
dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD
14:30-16:55Sesja I. Wady dysraficzne
Prowadzący: dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IPCZD, prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
14:30-14:45Interwencje prenatalne - spojrzenie położnika
prof. dr hab. n. med. Anita Olejek
14:45-15:05Odległe konsekwencje interwencji prenatalnych - spojrzenie chirurga
dr hab. n. med. Agnieszka Pastuszka
15:05-15:20Leczenie zabiegowe w okresie noworodkowym
dr n. med. Sławomir Barszcz
15:20-15:40O czym powinien pamiętać neonatolog?
dr hab. n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. IPCZD
15:40-15:55Różne oblicza wady dysraficznej - przypadki kliniczne
dr Krystyna Piłat-Nowakowska
15:55-16:10Pęcherz neurogenny i jelito neurogenne
dr n. med. Lidia Skobejko
16:10-16:20Głos rodziców
16:20-16:50Dyskusja - panel ekspertów
16:50-16:55Wybór, który ma znaczenie
Katarzyna Gregorowicz, Nestle Nutrition
16:55-17:15Przerwa kawowa
17:15-19:15Sesja II. Zespoły wad wrodzonych
Prowadzący: dr n. med. Anna Niezgoda, prof. dr hab. n. med. Jan Mazela
17:15-17:30Geny i nie geny a wady wrodzone
dr n. med. Anna Niezgoda
17:30-17:45Diagnostyka prenatalna w zespołach wad wrodzonych
dr n. med. Anna Kucińska-Chahwan
17:45-18:05Diagnostyka postnatalna w zespołach wad wrodzonych
dr n. med. Dorota Wicher
18:05-18:20Dzieci z zespołami wad wrodzonych na podłożu genetycznym – omówienie przypadków
dr n. med. Katarzyna Wójcicka-Kowalczyk
18:20-18:35Asocjacje i sekwencje oraz ich konsekwencje – omówienie przypadków
dr n. med. Agata Pleskaczyńska
18:35-18:45Głos rodzica
18:45-19:15Dyskusja - panel ekspertów
19:15-19:20Zakończenie dnia I konferencji
dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD

Piątek, 12 stycznia 2023

Dzień II, piątek 12 stycznia 2024
09:00Otwarcie II dnia konferencji
dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD
09:05-11:50SESJA III. Inne oblicza wcześniactwa
Prowadzący: dr hab. n. med. Renata Bokiniec, dr n. med. Dorota Bulsiewicz, dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska
09:05-09:25Wcześniak +… czyli ciężkie powikłania wcześniactwa
dr n. med. Dorota Bulsiewicz
09:25-09:35Ankieta interaktywna dla uczestników na platformie „Kahoot!”
dr n. med. Dorota Bulsiewicz
09:35-09:45Płuca wcześniaka – problemy wentylacyjne na przypadkach
dr Anna Sowa
09:45-09:50Nowe możliwości wspomagania oddychania noworodków
Karolina Stapf, Fisher&Paykel
09:50-10:05Wentylacja domowa dzieci z ciężkim BPD
dr Elżbieta Pietraszek
10:05-10:15Jelita wcześniaka – problemy chirurgiczne na przypadkach
dr Klaudia Charusta-Sienkiewicz
10:15-10:35Żywienie wcześniaka w Oddziale Intensywnej Terapii – co może pójść nie tak?
dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD
10:35-10:40Każde dziecko to inna historia – Nutricia - portfolio dopasowane do różnych potrzeb dziecka
10:40-11:05Przewlekłe domowe żywienie pozajelitowe
prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk
11:05-11:15Wcześniak w Oddziale Intensywnej Terapii – perspektywa Rodzica
Monika Dąbkowska
11:15-11:45Dyskusja - panel ekspertów
11:45-11:50Żywienie niemowląt urodzonych naturalnie i przez cesarskie cięcie
Katarzyna Rybak, HIPP
11:50-12:05Przerwa kawowa
12:05-13:40Sesja IV. Niewydolność nerek u noworodka – możliwości techniczne a rzeczywistość
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin, dr Aleksandra Pietrzyk
12:05-12:20Interwencje prenatalne w bezwodziu – leczenie czy eksperyment
prof. dr hab. n. med. Marzena Dębska
12:20-12:40Niewydolność nerek okiem neonatologa – nadzieje i ograniczenia
dr Aleksandra Pietrzyk
12:40-12:55Leczenie nerkozastępcze u najmniejszych pacjentów: w drodze do…?
dr hab. n. med. Łukasz Obrycki, prof. IPCZD
12:55-13:10Niewydolność nerek w okresie noworodkowym – odległe konsekwencje
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
12:55-13:10Przypadki kliniczne
dr n. med. Kinga Gradowska
13:10-13:40Dyskusja - panel ekspertów
13:40-14:30Przerwa obiadowa
14:30-16:10SESJA V. Gdy wyleczenie nie jest możliwe: opieka paliatywna w neonatologii
Prowadzący: dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, prof. IMiD, dr Agata Szczepkowska
14:30-14:45Perinatalna opieka paliatywna
prof. dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
14:45-15:05Opieka paliatywna w neonatologii
dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, prof. IMiD
15:05-15:25Odstąpienie od leczenia a obowiązek ratowania życia - aspekty prawne
prok. dr Małgorzata Szeroczyńska
15:25-15:40Posługa kapłana w opiece perinatalnej
ks. Paweł Kłys
15:40-15:55Moje dziecko umiera? Psychologiczne wsparcie dla rodziców
mgr psych. Kinga Leszczyńska-Iwanicka
15:55-16:10Neonatologiczne podejście do podejmowania decyzji dotyczących końca życia
dr Agata Szczepkowska
16:10-16:30Przerwa kawowa
16:30-18:15SESJA VI. Hospicjum to też życie
Prowadzący: dr hab. n. med. Magdalena Rutkowska, dr Piotr Krych
16:30-16:45Noworodek przewlekle ciężko chory
dr Piotr Krych
16:45-17:00Grzech zaniechania - konsekwencje odraczania trudnych decyzji
dr n. med. Przemysław Łaniewski-Wołłk
17:00-17:15Domowa opieka hospicyjna
dr Katarzyna Szepeluk
17:15-17:30Pediatryczna opieka paliatywna – perinatalna, stacjonarna, domowa, opieka wytchnieniowa, wsparcie w żałobie jako optymalny model opieki
o. dr Filip Leszek Buczyński
17:30-18:15Dyskusja - panel ekspertów
18:15-18:20Zakończenie konferencji
dr hab. n. med. Dariusz Gruszfeld, prof. IPCZD

W programie zaplanowano wystąpienia promocyjne firm

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

Wykładowcy

prof. dr hab. med Mieczysław Litwin

Kierownik Kliniki Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tetniczego IPCZD, specjalsita pediatrii, nefrologii, nefologii dziecięcej, hipertensjologii. Główne tematy badawcze: patogeneza nadciśnienia tętnczego pierowtnego, przewlekła choroba nerek i leczenie renoprotekcyjne.

prof. Anita Olejek
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej. Zatrudniona w Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu. Doktorat 1994, habilitacja 2001. Od 1999 Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu. W 2010 tytuł profesora belwederskiego. Specjalizacje: położnictwo i ginekologia, endokrynologia, ginekologia onkologiczna, ginekologia endokrynologiczna i rozrodczość. Główne obszary zainteresować onkologia, choroby sromy w tym rak sromu i liszaj twardzinowy. W lutym 2005 wykonała pierwszą w Europie operację otwartą zamknięcia przepukliny oponowo- rdzeniowej płodu wewnątrzmacicznie wspólnie z zespołem chirurgów dziecięcych Prof Janusza Bohosiewicza. Anita Olejek
dr hab. n. med. Ewa Helwich

Od 20 lat Konsultant Krajowy w dziedzinie Neonatologii. Ponadto konsultant w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz członek Rady Naukowej IPCZD. Pediatra, specjalista w dziedzinie neonatologii i chorób płuc. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie wczesnych uszkodzeń mózgu u dzieci.

dr hab. n. med. Łukasz Obrycki, prof. IPCZD

Specjalista nefrologii dziecięcej i transplantologii klinicznej. Kierownik Oddziału Dializ Instytutu "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka". Autor i współautor ponad 150 prac oryginalnych, poglądowych, doniesień zjazdowych, rozdziałów w podręcznikach z zakresu pediatrii, nefrologii i hipertensjologii dziecięcej. Od 2018 r. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma "Standardy Medyczne Pediatria". Doświadczenie zdobywał w najlepszych ośrodkach nefrologicznych i hipertensjologicznych na świecie, m.in. w Great Ormond Street Hospital w Londynie oraz w Cincinnati Children`s Hospital Medical Center w Cincinnati, Ohio.

Dr n.med. Sławomir Barszcz
Specjalista neurochirurg, absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1984 r). Do 2008 roku pracował w Klinice Neurochirurgii IP-CZD w Warszawie, gdzie pod kierownictwem Pana Profesora Juliusza Wocjana, a następnie Pana Profesora Marcina Roszkowskiego został specjalistą w zakresie neurochirurgii i obronił pracę doktorską. W latach 2008-2010 zatrudniony w Servicio de Neurocirugia w Hiszpanii, a następnie w Klinice Neurochirurgii IPiN (2010-2017) oraz Klinice Nowotworów Układu Nerwowego NIO w Warszawie. Od 2016 roku pełni obowiązki Kierownika Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej DSK UCKWUM.
dr hab. n. med. Renata Bokiniec

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii. Od 2018 r. kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ponad 20 lat wykonuje badania ultrasonograficzne, od 19 lat − badania echokardiograficzne u noworodków. Rzetelne podstawy z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej zdobywała w czasie staży w Klinice Intensywnej Terapii Noworodka Królewskiego Szpitala Hammersmith w Londynie, w szpitalu Orange County i UCLA w Los Angeles, a następnie w Polsce, pod okiem wybitnych nauczycieli: prof. Ewy Helwich, prof. Joanny Szymkiewicz-Dangel oraz dra Wojciecha Mądrego. W 2002 r. otrzymała Certyfikat z Zakresu Ultrasonografii Pediatrycznej przyznawany przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne. Jest przewodniczącą Sekcji Neonatologicznej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, organizatorką wielu kursów z zakresu ultrasonografii i echokardiografii noworodkowej.

dr hab. n. med., prof. IPCZD Justyna Czech-Kowalska
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, pediatra, specjalista neonatolog. Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” . W kręgu jej zainteresowań badawczych i klinicznych znajdują się zaburzenia gospodarki Ca-P, diagnostyka i leczenie wrodzonej oraz nabytej cytomegalii, a także patologii ośrodkowego układu nerwowego. Badania ultrasonograficzne wykorzystuje w codziennej praktyce wykonując je u diagnozowanych w Klinice noworodków, chętnie dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zaangażowana jest również w działalność dydaktyczną zarówno podyplomową, jak i szkolenie studentów medycyny Uczelni Łazarskiego. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych, w tym rozdziałów w podręcznikach.
dr hab. n. med., prof. IPCZD Dariusz Gruszfeld
Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Pediatra i specjalista w dziedzinie neonatologii. Uczestnik projektów UE dotyczących „programowania żywieniowego”: CHOP, EARNEST, NUTRIMENTHE, EarlyNutrition. Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, zwłaszcza poświęconych żywieniu niemowląt oraz wpływowi wczesnego żywienia na dalszy rozwój.
dr n. med. Krystyna Bober-Olesińska
Kieruje Oddziałem Neonatologicznym Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Jest pediatrą, specjalistą neonatologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w neonatologii. Przez 10 lat pełniła również funkcję przewodniczącej Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie problemów zakażeń oraz żywienia noworodków.
dr n. med. Dorota Bulsiewicz

Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” Specjalista neonatologii z 15-letnim doświadczeniem zawodowym. Dydaktyk, opiekun Studenckiego Koła Naukowego. Członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Główny obszar zainteresowań zawodowych to intensywna terapia noworodka, w tym cewnikowanie naczyń centralnych i diagnostyka ultrasonograficzna. Jej wiedza i doświadczenie w tym zakresie zaowocowały zaproszeniem do współtworzenia 2 rozdziałów w wydanym w 2019 roku podręczniku „Ultrasonografia w Diagnostyce Chorób u Noworodka”. Zaangażowana jest także w pracę naukową Kliniki. Jej dorobek naukowy obejmuje zarówno publikacje krajowe, jak i zagraniczne oraz doniesienia zjazdowe.

dr n. med. Anna Niezgoda
Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, specjalistka pediatrii i neonatologii. Zastępca Kierownika Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Doświadczona klinicystka, z pasją oddaje się swojej pracy m.in. wykonując badania ultrasonograficzne oraz kaniulacje naczyń centralnych, w tym przyłóżkową implantację cewników do hemodiafiltracji. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zakażeń wrodzonych z grupy TORCH.
dr hab. n. med Agnieszka Pastuszka
Specjalista chirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej, chirurg płodowy. Członek Europejskiej Grupy Rekomendacyjnej ds. rozszczepu kręgosłupa i pęcherza neurogennego. Członek zespołu i główny operat.

PaRTNERZY GŁÓWNI

PaRTNERZY

WYSTAWCY

Patron medialny

rejestracja

Opłaty za uczestnictwo prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.
W tytule przelewu prosimy podać:
imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek „NEOCENTRUM2024”

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana.

Rejestracja jest ważna przez siedem kolejnych dni. Jeśli w tym czasie nie zostanie dokonana opłata – rezerwacja może zostać anulowana.
W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty uczestnik zrezygnuje z udziału w konferencji, na mniej niż 14 dni przed jej rozpoczęciem, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

50 zł

(w tym VAT)

W przypadku wyboru tej formy uczestnictwa opłaty prosimy kierować na konto bankowe o numerze:
12 1240 2887 1111 0010 1889 9673
w banku PEKAO SA należące do MEDIUS Sp. z o.o.

W tytule przelewu prosimy podać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania oraz dopisek “Rola pielęgniarki 2022”

W przypadku gdy po zapłaceniu opłaty konferencyjnej uczestnik zrezygnuje z wybranej opcji uczestnictwa do 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaty.
Jeżeli rezygnacja uczestnika nastąpi później niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji, wtedy Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

*Materiały konferencyjne będą dostępne po zakończeniu konferencji przez okres do 2 maja 2022 r. Udostępnione będą tylko te wykłady i w takiej formie, na udostępnienie których Organizator otrzyma zgodę od poszczególnych wykładowców.

0 zł

biuro organizacyjne

MEDIUS SP. Z O.O.
ul. Powstańców Śląskich 26A,
01-381 Warszawa
strona WWW: medius.com.pl

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW
Ewa Sochan
obsługa uczestników
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

KONTAKT DLA PARTNERÓW
Ewelina Miszczuk
key account manager
tel. +48 694 263 969
e-mail: ewelina.miszczuk@medius.com.pl

KONTAKT DLA PARTNERÓW
Agata Pikulska
key account manager
tel. +48 602 310 176
e-mail: agata.pikulska@medius.com.pl

SPRAWY LOGISTYCZNE
Krzysztof Pustoła
specjalista ds. logistyki
tel. +48 694 686 151
e-mail: k.pustola@medius.com.pl

WOJCIECH BŁOCH
Dyrektor zarządzający
tel. 608-680-923
e-mail: wojciech.bloch@medius.com.pl

EWELINA MISZCZUK
Key Account Manager
tel. 694-263-969
e-mail: ewelina.miszczuk@medius.com.pl